האתר המשפחתי                                                    תפריט ראשי
עת לשמוח ועת לבכות.
אנחנו שמחים בשמחות ועצובים בזיכרונות.
התמונות המשפחתיות הן ברובן תמונות של שמחה.
גליה במיטב עבודתה כעיתונאית ספורט באתר
ONE.
עצי המשפחה מתארים משפחות לתפארת.
אחי אור סגל ז"ל בזיכרונות מקסימים,
חברי הטוב אהוד אבנר ז"ל שטרח ותיעד כל רגע במחלתו
ואבי יצחק סגל ז"ל שנפטר בראש השנה, יהי זכרם ברוך.


    גליה ב- ONE


התמונות המשפחתיות


    עצי המשפחה


     רשמי טיול בישראל


    אור סגל ז"ל
1950-2009


יצחק סגל ז"ל
1923-2011


תעוד נדיר של רישום פטנט
של אהרון האוסקינד משנת 1942


אהוד אבנר ז"ל
2008


אסתר האוסקינד (צבי)
1904-1992