תפריט ראשי     
                                                                                                                        

זהו סיפורו של  אהוד אבנר, חברי הטוב, שחלה בלוקמיה.
 לפני ההשתלה, אחרי ההשתלה, ההחלמה, הסיבוב השני והאפילוג.
אהוד אבנר נפטר ביום שישי ה-8/8/2008 , יהי זכרו ברוך.

דף לזכרו של אהוד אבנר

חלק א - הֲיְשֶר מהמחלקה הָהֶמָטוֹ-אונקולוגית   מאת א.א
פרק ראשון                         פרק שביעי
פרק שני                             פרק שמיני
פרק שלישי                        פרק תשיעי                  
פרק רביעי                         פרק עשירי
פרק חמישי                        פרק אחד עשר
פרק שישי

חלק ב - הֲיְשֶר מהמחלקה להשתלת מוח עצם
פרק שנים עשר                 פרק ארבעה עשר

פרק שלשה עשר               פרק חמישה עשר 

 חלק ג - ההחלמה
פרק ששה עשר                 פרק תשעה עשר

פרק שבעה עשר                פרק עשרים
פרק שמונה עשר
            


צילום מפרסום ב-Dalymaily   ב-13.12.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

חלק ד - הֲיְשֶר מהמחלקה הָהֶמָטוֹ-אונקולוגית -סיבוב שני
פרק עשרים ואחד

פרק עשרים ושניים
פרק עשרים ושלושה

סוף דבר
אהוד אבנר נפטר ביום שישי ה-8/8/2008 , יהי זכרו ברוך.
אפילוג
דברים לזיכרו ב-Dalymaily ב15.8.2008
 

פרסום ב"צוות" ארגון גמלאי צה"ל ב-19.11.2007
פרסום ב"DalyMaily" ב-13.12.2007
 

הטלויזיה הקהילתית-1
הטלויזיה הקהילתית-2

דברים שנכתבו לזכרו ליום השנה-1
דברים שנכתבו לזכרו ליום השנה-2

תפריט ראשי